Narratiivisuus ja oppiminen

Kädentaitojen lisäksi Kisällissä oppii yhdessä olemisen taitoja.

Tätä oppimista tukee  tiivis ja kannustava yhteisö. Erityisesti panostamme vuorovaikutukseen. Käytämme narratiivista menetelmää, jota olemme opiskelleet vuodesta 2006 lähtien.

Narratiivisilla menetelmällä tarkoitetaan erityistä keskustelun tapaa, jossa ihmistä autetaan hahmottamaan omaan elämään liittyvää erityisyyttä.   Sovellamme menetelmää yksilö- ja ryhmäkeskusteluissa, mutta yhtä hyvin  aivan arkipäiväisessä kanssakäymisessä.